Cambodia • Siem Reap – Angkor Wat

DY Dave Yan – Cambodia Siem Reap Angkor Wat Dave Yan – Cambodia – Siem Reap – Angkor Wat – Main Temple Dave Yan – Cambodia – Siem Reap – Angkor Wat – Monks Dave Yan – Cambodia – Siem Reap – Angkor Wat – Sunrise

Hong Kong 2011

Hong Kong super condensed and hectic. DY Dave Yan – Hong Kong Island – Buildings Dave Yan – Hong Kong Island – Victoria Peak Dave Yan – Hong Kong Island – Causeway Bay